+48 91 462 31 98, +48 91 835 60 57, fax. +48 91 462 34 50, kom. +48 601 704 479

biuro@acsadex.pl

O NAS

„SADEX” Piotr Lachowicz jest firmą, która powstała w 1995 roku jako firma doradztwa celnego. W 1996 roku rozwinięto działalność o profil agencji celnej i spedycji, które stały się podstawą działalności naszej firmy.

Działając ponad 20 lat na rynku spedycyjnym oferujemy kompleksową obsługę spedycyjną wszelkich towarów w eksporcie, imporcie i tranzycie droga morską, lądową oraz doradztwo w zakresie spedycji, transportu oraz odpraw celnych w różnych procedurach celnych.

Największym atutem jest doskonale pracująca na najwyższym poziomie zawodowym kadra, w oparciu o wieloletnie doświadczenie.

OFERTA

  A) odpraw celnych (handel z krajami z poza EU), obejmujących następujące usługi:

  • odprawa celna IMPORT
  • odprawa celna IMPORT z wykorzystaniem zabezpieczenia w normalnej procedurze
  • odprawa celna IMPORT w procedurze uproszczonej
  • odprawa celna EKSPORT
  • odprawa celna TRANZYT z wykorzystaniem gwarancji T1
  • odprawa celna oparta na gospodarczej procedurze celnej np. uszlachetnianie
  • organizacja odpraw z wykorzystaniem WOC/SKŁAD CELNY
  • doradztwo celne

  Naszym klientom oferujemy kompleksowa obsługę związaną z dokonywaniem zgłoszeń celnych we wszystkich procedurach celnych, zarówno w Szczecinie jak i za naszym pośrednictwem w Gdańsku i Gdyni. Nasze bogate doświadczenie zdobyte podczas długotrwałej współpracy z urzędem celnym zapewni Państwu szybkie i rzetelne dokonanie zgłoszenia celnego Waszych towarów oraz pomoc w najbardziej złożonych i skomplikowanych zagadnieniach dotyczących odpraw celnych.

AGENCJA CELNA

  B) sporządzania deklaracji statystycznych INTRASTAT (handel wewnątrzwspólnotowy).

  Obowiązek składania deklaracji INTRASTAT posiadają firmy, które są zarejestrowanym płatnikiem VAT i przekraczają tzw. progi statystyczne ustalone odrębnie dla przywozu i wywozu:

  • próg asymilacji 
   • dla przywozu 500.000 zł
   • dla wywozu 800.000 zł
  • próg szczególny 
   • dla przywozu 29.000.000 zł
   • dla wywozu 49.000.000 zł

  Firmy, których wartość obrotów z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów asymilacji, są zwolnione z przekazywania informacji dla potrzeb systemu INTRASTAT.

Spedycja, Transport

  W ramach działalności oferujemy:
     
 • obsługę spedycyjną ładunków w portach Szczecin, Gdańsk, Gdynia
 • formowanie i rozformowanie kontenerów w porcie
 • przeładunki towarów na terenie portów
 • składowanie towarów w magazynach i na placach portowych
 • składowanie towarów na terenie WOC Szczecin i składach celnych
 • przewozy drogą morską, śródlądową, lądową
 • przewozy ładunków w kontenerach

Współpraca

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Jeżeli bylibyście zainteresowani współpracą z nami, prosimy o wypełnienie załączonego upoważnienia i przekazanie go do jednego z naszych biur wraz z kserokopiami następujących dokumentów (potwierdzonymi za zgodność z oryginałem):

Poniżej znajduję się komplet dokumentów do pobrania. Dokumenty zapisane są w formacie PDF.

Upoważnienie

Upoważnienie Intrastat

Dane o przedsiębiorstwie

Umowa z Agencją Celną

Oświadczenie